Masz pytanie? Nauczyciele 533 318 751 / Dyrektor 533 318 750
<

misja i wizja

 

MISJA

  • W przedszkolu każde dziecko czuje się bezpieczne, szczęśliwe, wyjątkowe i akceptowane.
  • Każde dziecko zna swoje prawa i obowiązki.
  • Każde dziecko traktowane jest podmiotowo oraz indywidualnie.
  • Każde dziecko poznaje, uczy się i kultywuje tradycje.
  • Każde dziecko poznaje zdobycze techniki i ich praktyczne zastosowanie.
  • Każde dziecko uczy się kochać i szanować przyrodę, poznawać ją wszystkimi zmysłami i żyć z nią w równowadze – kształtujemy postawy proekologiczne.
  • Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju.
  • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.
  • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
  • Kreujemy postawy twórcze oraz wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
  • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
  • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki.

Wizja

  • Przedszkole jest drugim domem – bezpiecznym, bajkowym, estetycznym i funkcjonalnym.
  • Dobro dziecka jest dla nas priorytetem.
  • Rodzice darzą nas zaufaniem i chętnie współpracują z nami –jesteśmy otwarci na Wasze sugestie i propozycje.
  • Nauczyciele podejmują wyzwania związane z doskonaleniem zawodowym i warsztatu swojej pracy, otwarci są na wszelkie innowacje oraz eksperymenty pedagogiczne, dzielą się swoją wiedzą  i umiejętnościami, dostrzegają i rozwijają zdolności swoich wychowanków.
  • Personel dba o wizerunek przedszkola w środowisku.
  • Kadra kierująca przedszkolem dba o rozwój przedszkola przez działania menadżerskie i oświatowe.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!