Masz pytanie? Nauczyciele 533 318 751 / Dyrektor 533 318 750

Nasze przedszkole

 

Integracyjne Niepubliczne Przedszkole CAMELOT to placówka oświatowo-wychowawcza, działająca pod nadzorem Kuratorium Oświaty i realizująca Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, określoną przez MEN. W program edukacyjny włącza ona nowatorskie metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Przedszkole stale współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Małgorzaty Lotko „Intergroom”. Razem z wysoce wyspecjalizowaną Kadrą Przedszkola, Logopedą, Pedagogiem Specjalnym sprawuje ona kontrolę nad prawidłowym rozwojem dzieci. Prowadzi ona także skuteczną terapię Dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Placówka stawia sobie za cel stworzenie dzieciom otoczenia, które rozbudzi w nich potrzebę odkrywania świata, zdobywania doświadczeń i umiejętności, potrzebnych także w szkole.

„Camelot” zapewnia bogaty pakiet zajęć artystycznych, językowych, dydaktycznych, terapeutycznych. Naszym głównym celem jest stworzenie dzieciom takiego otoczenia, które pobudzi Je do odkrywania świata, zdobywania doświadczeń i umiejętności potrzebnych później w szkole, a w konsekwencji wdorosłym życiu. 

Zajęcia dodatkowe prowadzone są z użyciem metod pozwalających dzieciom na zdobywanie wiedzy w sposób dynamiczny, wesoły poprzez doświadczenie i zabawę.


Oferujemy:

Dla wszystkich dzieci w ramach czesnego:

 • Realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,

 • Bogate spektrum zajęć dodatkowych:

 • 5 x w tygodniu język angielski;

 • 1 x w tygodniu język niemiecki;

 • 1 x w tygodniu rytmikę;

 • 1 x w tygodniu zajęcia tańca nowoczesnego;

 • 1 x w tygodniu Copoeirę;

 • 1 x w tygodniu zabawy logopedyczne – grupowe;

 • 1 x w tygodniu indywidualne zajęcia logopedyczne;

 • 1 x w miesiącu zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, kółka: plastyczne, kulinarne, matematyczne;

 • Bajecznie kolorowe i bardzo dobrze wyposażone sale zabaw dla dzieci z nowoczesnymi łazienkami;

 • Plac zabaw, wyposażony w piaskownicę, zamki dla małych i dużych

 • „Camelociaków”, huśtawki, placyk do organizacji imprez i teren zielony, stoliczki, ławeczki, samochodziki …. .

Ponadto:

 • Udział w spektaklach teatralnych na terenie przedszkola, wycieczkach do teatru, imprezach, uroczystościach, urodzinach …. .

Dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym bezpłatnie:

 • Diagnozy;
 • Terapię indywidualną w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET).
 • Grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne w wymiarze 30 minut;
 • Terapię Integracji Sensorycznej;
 • Terapię metodą Tomatisa I –III sesje;
 • Terapię behawioralną;
 • Terapię pedagogiczną;
 • Grupy wsparcia i konsultacje psychologiczne i pedagogiczne;
 • Zabawę i naukę w grupach integracyjnych z dziećmi zdrowymi;

A wszystko to w salach: logopedycznej, integracji sensorycznej, gabinetu metody Tomatisa.

 


zapraszamy do nas!