Masz pytanie? Nauczyciele 533 318 751 / Dyrektor 533 318 750

WARSZTATY DODATKOWE

 

RYTMIKA

ZAJĘCIA TANECZNO – RUCHOWE

CAPOEIRA z elementami języka portugalskiego

„MAŁY MASTERCHEF”  (warsztaty kulinarne)

„DZIECIĘCA MATEMATYKA”

ZAJĘCIA PLASTYCZNE,

ZAJĘCIA RELAKSACYJNERYTMIKA

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Durmaj

Jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E. Jaques-Dalcroze`a.
To uwrażliwienie na rytm poprzez stworzenie określonego rodzaju ćwiczeń polegających na dokładnej realizacji usłyszanego rytmu za pomocą prostych gestów. Rytmika ma istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu, wrażliwości, spostrzegawczości, pamięci dziecka. Wpływa na rozumienie   i umiejętność przeżywania innych dziedzin sztuki, przede wszystkim teatru  i sztuk plastycznych. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

Główne cele prowadzonych zajęć:

- aktywizowanie ciała i psychiki dziecka poprzez ćwiczenia rytmiczne
- rozwijanie sprawności aparatu mięśniowo-ruchowego
- rozwijanie umiejętności podporządkowania aparatu ruchowego swej woli  poprzez ćwiczenia rytmiczne
- opanowanie nieśmiałości i zaburzeń w zachowaniu dzieci
- pobudzanie aktywności, wiary we własne siły
- rozwijanie zdolności intelektualnych


 

ZAJĘCIA TANECZNO - RUCHOWE

Zajęcia prowadzi: Patrycja Majchrzak

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju i otwarcia się dziecka na otaczającą rzeczywistość. Nauczanie tańca w przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii. Taniec szczególnie polecany jest dzieciom, które mają różne zahamowania a ich kontakt z otoczeniem jest ograniczony poprzez wewnętrzne blokady.  Podczas zajęć tanecznych można się całkowicie rozluźnić i niemal bez udziału świadomości pozbyć się nagromadzonego napięcia. Taniec, to także doskonała terapia dla dzieci nadpobudliwych - przyjemny i bezpieczny sposób na rozładowanie nadmiaru energii.

Główne cele prowadzonych zajęć:

- rozwijanie koncentracji uwagi, spostrzegawczości, poczucia rytmu,  współdziałania w grupie
- doskonalenie dyscypliny wewnętrznej
- pokonywanie nieśmiałości
- kształtowanie prawidłowej sylwetki


 

CAPOEIRA

Zajęcia prowadzi: Cristiano Secao

Capoeira wywodzi się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej. To sztuka walki, której formy są rytmiczne, akrobatyczne i skupiają się na kopnięciach. Jej istotą są elementy tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków.
Capoeira jest ściśle związana z muzyką. Muzyka jest bardzo ważną jej częścią. Jest to specyficzna muzyka, którą gra się na tradycyjnych brazylijskich instrumentach (berimbau, atabaque, pandeiro, agogo, reco-reco).

Treningi Capoeira przynoszą radość, wyrabiają relaks, wiarę w siebie  oraz poprawiają samopoczucie.
Na zajęciach Capoeira nie ma mowy o podziałach ze względu na wiek, płeć czy kolor skóry.

To po prostu ogromna dawka dobrej zabawy w super atmosferze!

Główne cele prowadzonych zajęć:

- rozwijanie kondycji fizycznej i psychicznej
- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem portugalskim
- doskonalenie koncentracji i pamięci
- rozwijanie szacunku w stosunku do siebie samego, do swoich partnerów, otoczenia, innej kultury, narodowości
- rozwijanie tolerancji i poszanowania cudzej godności


 

MAŁY MASTERCHEF

Zajęcia prowadzi: Karolina Skonieczka

To cykl zajęć kulinarnych w czasie, których nauczyciel przygotowuje wraz   z dziećmi różne pyszności. Dla malucha nie ma większej przyjemności, niż możliwość przygotowania dla siebie posiłku i zjedzenia go ze smakiem. To fantastyczna droga rozwijania zdolności manualnych, wyobraźni, poczucia estetyki i nauka zdrowego żywienia. Dzieci poznają witaminy ważne w prawidłowym rozwoju i dowiadują się, w jakich produktach powinny ich szukać. Dzięki samodzielnie przyrządzanym potrawom – poznają różne smaki, rozwijają swoją wyobraźnię i pozbywają się niechęci do tej pory nieznanych składników.

Główne cele prowadzonych zajęć:

- poznawanie prawidłowych zasad żywienia się
- przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków
- zaznajomienie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu  kuchennego
- zapoznanie z różnorodnymi technikami kulinarnymi
- doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami
- utrwalenie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole

 

DZIECIĘCA MATEMATYKA

Zajęcia prowadzi: Aleksandra Soboska

Edukacja matematyczna w przedszkolu wiąże się ze wspomaganiem rozwoju umysłowego dzieci. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem, w którym dzieci rozwijają nie tylko swoją wiedzę, ale kształtują również emocje. W edukacji matematycznej ważną rolę odgrywa niewątpliwie sposób w jaki dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności.

Zaproponowane zajęcia nawet, gdy przeprowadzone zostaną w sposób intensywny, nie są dla dziecka uciążliwe, nie wiążą się z długotrwałym wysiłkiem. Zajęcia prowadzone są w formie  zabawy, radosnego działania dziecka. W zajęciach mogą brać udział dzieci nie tylko szczególnie uzdolnione w kierunku matematycznym, ale również dzieci, które wykazują zainteresowania edukacją matematyczną.

Na zajęciach wykorzystywane są elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Główne cele prowadzonych zajęć
:
- umożliwienie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie   z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami
- wdrażanie do logicznego myślenia, samodzielności, samokontroli i samooceny
- zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami
- zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych
- wyzwalanie twórczej aktywności
- interpretowanie informacji, wyciąganie wniosków

 

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia prowadzi:Ewelina Ciesielska


Twórczość plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem 

służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć. 
Jest także źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej, 
realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu 
i szczęścia dzieciom, 
a także licznym rzeszom miłośników tej twórczości. 
Jest to język łączący uczuciami przyjaźń dzieci 
i dorosłych całego świata.” 

 

STANISŁAW POPEK 

 

Celem dodatkowych zajęć plastycznych jest   wspomaganie   i   ukierunkowanie   rozwoju dziecka. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Owa działalność stwarza szerokie pole do wyrażania ekspresji,  a także rozwija inicjatywę, samodzielność i wytrwałość. Ponadto własna twórczość daje dziecku odprężenie, rozładowanie napięć mięśniowych i emocjonalnych. 

Poprzez zastosowanie różnorodnych metod i form dziecko ma poznać otaczający je świat wszystkimi zmysłami, pobudzić swoją wyobraźnię, rozwinąć umiejętność plastycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów. Działalność plastyczna ma wszechstronnie rozwinąć osobowość dziecka. Ponadto działania podjęte przez nauczyciela mają przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu kulturalnym.  

 

 I. Cel głÓwny programu: 

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. 

 

 II.   Cele szczegÓłowe: 

  • wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, 

  •  rozwijanie sprawności manualnych dziecka, 

  •  rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka, 

  • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, 

  • tworzenie warunków do samodzielnie podejmowanej działalności twórczej, 

  •  wdrażanie do doprowadzenia pracy do końca, 

  • zapoznanie z technikami plastycznymi, 

  •  opanowanie umiejętności operowania narzędziami, 

  • wyrabianie wrażliwości i dbałości o estetykę i kulturę życia codziennego. 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!